Xổ số Quảng Trị!

Chơi Trò Chơi Được Hãy để tài trợ tốt hơn cho các công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ (phát biểu 183; kế hoạch đặc biệt 183; thực hiện các chính sách hỗ trợ

Xổ số Quảng Trị

Chơi Trò Chơi Được Hãy để tài trợ tốt hơn cho các công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ (phát biểu 183; kế hoạch đặc biệt 183; thực hiện các chính sách hỗ trợ
Cập Nhật:2022-06-18 09:30    Lượt Xem:132

Chơi Trò Chơi Được Hãy để tài trợ tốt hơn cho các công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ (phát biểu 183; kế hoạch đặc biệt 183; thực hiện các chính sách hỗ trợ

Tài chính, cùng với mục tiêu ổn định tăng trưởng và đảm bảo việc làm việc, hệ thống tài chính có thể tiếp tục cải thiện sự chính xác của các chính sách cứu hộ bằng cách tận dụng nhiều công cụ chính trị khác nhau, cải thiện hệ thống tài chính và cải thiện tín dụng, tăng liên tục khả năng của các ngân hàng nhỏ và trung bình, và sử dụng công nghệ tài chính (1) tác (1): 0) từ năm nay, Cục quản lý tài chính đã phát hành hàng loạt các biện để giải quyết tác tác tác tác động và tác động của dịch bệnh lên kinh tế. Do số lượng lớn các công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ và khả năng chống lại rủi ro của họ, các tổ chức tài chính vẫn cần phải cải tạo dịch vụ để giảm bớt những khó khăn tài chính. Ngày nay, nhu cầu tài chính của các công ty nhỏ, nhỏ và nhỏ có nhiều đặc điểm quan trọng: đầu tiên, dòng chảy mặt trời rất chặt, và nhu cầu giảm giá và các khoản vay khẩn cấp rất quan trọng. Công ty đã ngừng sản xuất do dịch bệnhChơi Trò Chơi Được, nhưng vẫn cần trả lương, tiền thuê và các chi phí khác, và khẩn cấp cấp cấp vay lãi suất. Thứ hai, một số công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ có một số nhu cầu tín dụng mới trong quá trình quay lại làm việc và sản xuất; Thứ ba, bị dịch bệnh, thu nhập của doanh nghiệp đã giảm hoặc thậm chí bị gián đoạn, khả năng trả nợ ngắn hạn đã giảm, áp lực tăng lên, và những khoản vay đầu tiên cần được mở rộng và mở rộng. Những đặc tính này cho thấy nhu cầu vốn của các công ty nhỏ, trung bình và thu vi rất khác nhau và phức tạp, và các công ty khác nhau bị dịch bệnh ảnh hưởng khác nhau. Đặc biệt là nhà bếp, vận tải, du lịch và các ngành công nghiệp khác, bị dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, đang gặp nhu cầu khẩn cấp của các công ty nhỏ, trung bình và vi nhỏ trong những ngành này vì tình trạng đóng cửa lâu dài và phổ biến. Ví dụ như, kết hợp với mục tiêu ổn định tăng trưởng và đảm bảo việc làm, và cải thiện chính xác của chính sách giải cứu, hệ thống tài chính có thể xem xét các khía cạnh sau: 1.1. Năm nay, số lượng và tỷ lệ của công cụ hỗ trợ cho vay nhỏ và nhỏ, nhỏ và nhỏ, sẽ được tăng gấp đôi, và ngân hàng sẽ được hỗ trợ để hoãn việc trả nợ và lãi suất trong vòng một năm cho vay vay mượn cho những công ty nhỏ, nhỏ và nhỏ và nhỏ, và cá nhân công nghiệp và thương mại, vay xe tải, và vay mượn của người gặp khó khăn tạm thời. Sử dụng tốt những công cụ này có thể cung cấp nguồn tài trợ ít tốn kém và dài hạn cho các công ty nhỏ, trung bình và nhỏ trong các công nghiệp cụ thể. chúng ta nên tiếp tục cải tạo các chính sách như sự bồi thường mạo hiểm và tài chính dịch vụ bảo đảm, cải thiện hệ thống tài chính và cải tiến tín dụng, và giảm chi phí tài chính to àn diện của nền kinh tế thực. Ví dụ, trong ngành thực phẩm, các tổ chức tài chính được hướng dẫn để củng cố việc chia sẻ thông tin với các bộ phận chuyên môn, và sử dụng dữ liệu như luồng giao dịch của các công ty nhỏ, nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ, và cá nhân nhà máy và thương mại, thuê phòng và tín dụng được điều khiển bởi các bộ phận liên quan, để nâng cao khả năng đánh giá rủi ro và cấp thêm khoản tín dụng. chúng ta nên tiếp tục tăng cường khả năng của các ngân hàng nhỏ và trung bình phục vụ nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cho các công ty nhỏ, nhỏ và nhỏ. Chúng ta nên tận dụng các công cụ chính sách của các trái phiếu đặc biệt của chính phủ địa phương để bổ sung vốn của các ngân hàng nhỏ và nhỏ, củng cố cơ sở đầu tư của họ, nâng cao khả năng tín dụng của họ, và đáp ứng tốt nhu cầu tài chính của các công ty nhỏ, nhỏ, nhỏ và nhỏ. chúng ta nên giảm chi phí dịch vụ tài chính và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Thêm vào đó, nhờ công nghệ tài chính, các tổ chức tài chính có thể xác định các nhu cầu cá nhân khác nhau của các công ty nhỏ, nhỏ và nhỏ và thu nhỏ, và thực hiện phát triển sản trên cơ sở này để nâng cao sự hiệu quả của hỗ trợ. Nó là phó giám đốc của phòng thị nghiệm quốc gia, được thấy và phân loại bởi phóng viên ouyangjie, ghi hình dạng (June 15, 2022, phiên bản 07) [1]